Buku Tamu

Berkat Tuhan Mari Hitunglah

Berkat Tuhan Mari Hitunglah

Sebagai wujud sumbangsih kita untuk kemajuan web PMK MIPA UNS, maka diharapkan kepada setiap pengunjung yang sedang singgah di web ini sebaiknya melampirkan tanda pengenal anda. Formatnya sebagai berikut:

Nama : (diisi nama lengkap anda)

Jurusan : (jika anda sedang kuliah)

Pekerjaan : (jika anda sudah bekerja)

email : (alamat email anda)

blog : http://(jika anda punya blog)

alamat fs/facebook/dll

Banner Web PMK MIPA UNS

tinggal copy paste code di bawah ini (taruh di web atau blog/fs/facebook kamu) :

web PMK MIPA UNS